poladiary.com
อีกสุดสัปดาห์ ที่ดี
โดยทัศนคติส่วนตัวของผม ต้องการจะให้ความสำคัญกับทุกๆวันของชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน จึง พยายาม ไม่สร้างเงื่อนไข ให้มีวันใดวันหนึ่งเป็นวันพิเศษกว่าวันอื่นๆ ไม่มีวันงดสูบบุหรี่โลก ถ้าผมอยากจะงด ผมก็จะงดท…