poladiary.com
my first coffee workshop
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช และ เป็นวันที่ผมได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปกาแฟเป็นครั้งแรก เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า ร้าน Tokyobike Shop สาขา Koenji ร้าน ที่เราแวะจิบกาแฟเป็นประจำ(เพราะอยู่ใกล้บ้า…