poladiary.com
เดินวนไปค่ะ ฮาราจูกุ
วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2559 จริงๆวันนี้ผมไม่มีธุระอะไรเป็นการส่วนตัว เพราะเมื่อวันเสาร์ แอบแรดไปทั่วเมืองแล้ว แต่ภรรยา มีธุระนิดหน่อย เธออยากได้รูปถ่าย หีบห่อบรรจุภัณฐ์ ของสินค้าโอท็อป แล้วก็ตั้งใจ…