pointsouth.net
又拜山啫,又犯法呀?
前篇:《拜山啫,犯法呀?》 今年啲同學又租旅遊巴約埋一齊打齋拜山,拜個廿幾年前畀人打死左既同學。上年都知你同個…