poezieproza.wordpress.com
Vrei?
Vrei? Vrei să-mpărțim lumina amândoi Strivind în palmă, din azur, cerneală? Robiţi de patimi să-ncetăm apoi Iubirii să-i mai cerem socoteală… Să toarcem firul gândului în vers Când zbatul vie…