poetry4rights.wordpress.com
אמיר אור: 'מאבק המשוררים' לא נוגע לשירה בכלל. זה קשור למצב המשורר
יעל טומשוב מראיינת את אמיר אור במקור ראשון והוא מתייחס למאבק המשוררים