podtesvati.sk
Čo máte najradšej na Cirkvi z toho, čo ju odlišuje od iných cirkví a náboženstiev? | PodteSvati.sk
Cirkev má mnoho úžasných jedinečností, ktoré si jej členovia vážia a milujú. Pozrite sa sami, čo na jednoduchú a zároveň komplexnú otázku odpovedali samotní členovia.