podtesvati.sk
Máte svoj obľúbený verš? | PodteSvati.sk
Máte aj vy svoj obľúbený verš, či pasáž Božieho slova? Verš, ktorý mi dodal odvahu a prilial nádej sa nachádza v Knihe Mormonovej. Máte aj vy taký verš?