podtesvati.sk
Russell M. Nelson - oslava jeho 95. narodenín | PodteSvati.sk
Odložil svoju profesionálnu kariéru kardiochirurga, aby svojou službou pre Pána mohol dotknúť sŕdc ľudí po celom svete. Prezident Nelson oslavuje 95 rokov.