podtesvati.sk
Generálna konferencia je určená všetkým, nie len členom Cirkvi Ježiša Krista | PodteSvati.sk
Prečo sa oplatí pozrieť si konferenciu, nech ste ktokoľvek a akéhokoľvek vierovyznania?