podsluchaj.wordpress.com
Co słyszysz? Poznański soundwalk
W latach ’70 ubiegłego stulecia, kanadyjski kompozytor i badacz Raymod Murray Schafer zainteresował się percepcją oraz świadomością słuchową pejzażu dźwiękowego w społeczeństwach postindustrialnych…