podsluchaj.wordpress.com
Wolfgango Amadeo Mozart…o?
Missa requiem, jak podaje New Grove Dictionary of Music and Musicians, to ryt mszy za zmarłych w kościele katolickim. Requiem, Missa pro defunctis, Missa defunctorum. Każdego roku, dokładnie 4 grud…