podsluchaj.wordpress.com
Kilka słów o…
Któż nie zna Dymitra Szostakowicza! Jego osobowość twórcza była tak silna, że pozostawiła licznych, radzieckich kompozytorów na drugim planie. A jednak w samym otoczeniu wielkiego mistrza nie brako…