podsluchaj.wordpress.com
Ilustrowany słownik muzyczny: Fraza
Fraza jest to struktura muzyczna powstała w wyniku współdziałania takich elementów jak melika, harmonika i rytmika. Struktura ta tworzy pewną zamkniętą muzyczną myśl i określoną całość wyrazową. Fr…