podsluchaj.wordpress.com
Plotę wianki dla Lenina, czyli ludowość w kolorze czerwonym
Kiedy w drugiej połowie XX wieku idee komunizmu zaczęły oficjalnie funkcjonować w kształtujących się na nowo krajach Europy Wschodniej, nikt już nie miał złudzeń – nadszedł czas całościowej ingeren…