podrozwgramatyce.wordpress.com
DODATKI EKSTRA
(Praca w toku) DODATEK 1. CZASOWNIKI Czasowniki wyrażają czynność, zdolność, lub stan, jak: to work, to think, czy to be. Mogą to robić w czterech Aspektach. Dodatek mówi też o trzech formach czaso…