pochivkabg.net
Етъра – една частица от Възрожденския град
Само на около 7-8 километра след Габрово се намираше Архитктурно-етнографския комплекс „Етъра”. Не можехме да го пропуснем. Поне не и този път. И ето ни вече бяхме слезли от колата и пренесли малкия с количката по тясните стълби надолу...