plovdivmusicschool.wordpress.com
Заместник-директори
Заместник-директор „Учебна дейност – паралелков цикъл“ Заместник-директор „Теория на професията и концертна дейност“ Заместник-директор „Практика на професията Музикан…