plovdivmusicschool.wordpress.com
Родителски срещи
2018-2019 учебна година Класови родителски срещи I – ІV клас, ІІ срок – График Класови родителски срещи V – XII клас, ІI срок – График Обща родителска среща – 8 май, сряда, от 17:30 …