plovdivmusicschool.wordpress.com
„Оркестрови инструменти и корепетиция“
Юлия Марковска — заместник-директор „Практика на професията Музикант-инструменталист“: Група „Цигулка“ Анелия Сталева – отговорник група Виолета Стоянова, ІV-та професио…