plovdivmusicschool.wordpress.com
Образци на документи
ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИЦИ Процедури за извиняване на отсъствията на учениците Заявление за отсъствие на ученика от учебни занятия (до 7 дни в една учебна година) с разрешение на директора – образец Заяв…