playground.mtel.ba
Razvoj timova Playground izazova (moduli 1 do 4)
Razvoj timova Playground izazova (moduli 1 do 4) U periodu od 25. januara do danas su održana četiri modula Playground Izazova. Učešće je nastavilo osam timova koji su kroz niz predavanja stekli znanja o razvoju i validaciji ideje te načinima realizacije i učešća na tržistu. Tema prvog modula bila je Lean