platterander.vlaanderen
Toch nog “Oer” – 21 juli 2017
Beste vrienden van de PlatteRander, Het bezoek aan de tentoonstelling “Oer. De wortels van Vlaanderen” zal doorgaan op vrijdag 21 juli 2017. Voor zover het nog gevierd wordt, ontsnappen…