plantureux.fr
01.12.2016 PWT 48-2016 2016 SAIGON IN THE 1960s: Nguyễn-Xuân-Dũng's Portraits | Serge Plantureux
Hội Nhiếp ảnh Việt-Mỹ hoạt động được từ 1961 tới 1975, đào tạo được khoảng mười nghìn học viên, trong đó có một số khoảng 50 người thành đạt nhiều hoặc ít, về khía cạnh này hoặc nọ… trong ngành nhiếp ảnh… pwt-48-2016-saigon-in-the-1960s