plantingrootsbearingfruits.com
El meu primer blog en català
Per a tots els meus amics i llectors que no saben, tinc una conexió prou forta amb la llengua catalana i el públic que la parla. Seguint la recomanació del meu amic Felip Querol, qui em va entrevis…