planetmarathimagazine.com
STAR OF THE WEEK 29 : Rahul Magdum
संपूर्ण नाव : राहुल संभाजी मगदूम जन्मठिकाण : पेठवाढदिवस : २१ जानेवारी १९९१शिक्षण : एमकॉम, बीएड “मला लय कॉन्फिडान्स हाय” हा संवाद गाजवून प्रत्येक घराघरात पोहचलेला अभिनेता सगळ्…