planetmarathimagazine.com
STAR OF THE WEEK 24 – SAVANIEE RAVINDRRA
मराठी संगीत सृष्टीत नेहमीच काही तरी नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणारी, आपल्या आवजाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारी गायिका “सावनी रवींद्र” “सावनी अनप्लग्ड” या नव्या कोऱ्या संगीत सिरीज मधून ती…