planetmarathimagazine.com
BE FIT THIS SEASON
पावसाळा सुरू झाला आहे पण आता पावसाळ्यात फिटनेस कसा जपाल आणि या पावसाळ्यात रोजच्या वर्क आऊट सोबत कसा ताळमेळ साधणार या बद्दल आज जाणून घेऊ… भर पावसात बाहेर जाऊन आऊट डोअर व्यायाम करण…