pkgjourney.com
ใกล้แล้ว! ฤดูแห่งดอกไม้พาชมซากุระ > PKG JOURNEY
รวมสถานที่เที่ยวชมดอกซากุระ และ ดอกท้อที่ญี่ปุ่น แถบคันไซ ให้แรกสัมผัสแห่งความงามของดอกไม้ ตรึงตราการความทรงจำในการมาเยือน