pkgjourney.com
คลายหนาว | บุกแช่ออนเซนญี่ปุ่น > PKG JOURNEY
หนาวนี้ใครไปทัวร์ญี่ปุ่นกันบ้าง!!! พูดถึงฤดูหนาวของญี่ปุ่นก็คงมีภาพออนเซ็นหรือการแช่น้ำร้อนของญี่ปุ่นโผล่เข้ามาในความคิดบ้างหล่ะ แต่สำหรับคนไทยแล้วการแช่ออนเซ็นมันต้องถอด....