pkco.fi
Carbons Oy | PK&Co.
Carbons Plus -biohiilituotteilla ekologisia, käänteentekeviä ratkaisuja hulevesien sekä suoto- ja valumavesien käsittelyyn, viherrakentamisen kasvualustoihin ja kasvillisuuden elvyttämiseen, kompostointiin ja ravinteiden kierrätykseen, tehokkaaseen luomuviljelyyn, kustannussäästöjen toteuttamiseen… Tutustu asiakasyrityksemme palveluihin www.carbons.fi