pkco.fi
Aika valjastaa analytiikka kannattavien asiakkuuksien rakentamisen tueksi | PK&Co.
Moni yritys taistelee tässä haasteellisessa markkina- ja taloustilanteessa kannattavan kasvun ja elinvoimaedun aikaansaamiseksi. Prosessien tehostaminen ja kustannusleikkaukset ovat arkipäivää. Tosiasiassa pärjätäkseen ja menestyäkseen yritys tarvitsee kannattavia asiakkuuksia. Laadukas tuote ei tänä päivänä enää yksinään riitä takaamaan menestystä markkinoilla. Kilpailuedun aikaansaamiseksiyr itysten tulisi entistä enemmän syventyä asiakkaiden tarpeisiin ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen sekä laadukkaan asiakaskokemuksen …