pkcetinje.me
Zakon o bezbjednosti hrane – podzakonski akti
Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja 14. aprila 2016.godine, u okviru projekta Evropska mreža preduzetništva (EEN), organizovala okrugli sto n…