pixaco.se
Så tar du bäst bilder för Twitter
På Twitter har inte bilder en lika stor del av det naturliga flödet som på Instagram och Facebook, utan på Twitter är det mest rappa dialoger som tar den största delen utav fokuset. Men, det har visat sig att inlägg som har bilder får mer interaktioner än de som inte har