piroslife.cat
Cinquè número del Butlletí del Projecte PirosLife
El projecte LIFE+ PirosLife ha publicat la cinquena edició del seu butlletí informatiu. Amb aquesta publicació es reforcen les accions que tenen com a objectiu donar a conèixer el projecte i el desenvolupament de les seves activitats principals amb una periodicitat semestral. El projecte PirosLife vol compartir amb el conjunt de la societat els aspectes més