pirathotten.wordpress.com
Visste du att?
Nedanstående text är helt kopierad från Johanthan Rieder Lundkvist Visste du att journalister idag inte kan upprätthålla sin lagstadgade skyldighet att hålla källor hemliga, eftersom det inte går a…