pinoy.news
Top stories – Eco Warrior Gina Lopez Dies, Abusive DAR Director Investigated
Malacanang INVESTIGATES ABUSIVE DAR Director (nagwala, nagsisigaw, nagmura, nanuntok at nanira ng government property) AUGUST 17, 2019 Pangulong Duterte, kahiyahiya po ang inyong ALTER EGO na DAR …