pindoleslgtbi.org
Violència en les parelles LGTBI
La llei balear 8/2016 atén la violència en parelles del mateix sexe o parelles LGTBI (violència intragènere) en el seu article 4. L’objectiu de la persona agressora és controlar i dominar a l…