pindoleslgtbi.org
Identitat de gènere
Es tracta del sentiment íntim de sentir-se d’un sexe o gènere determinat, encara que no coincideixi amb el biològic (sexe) o cultural (gènere). Les persones cis-sexuals són aquelles en les qu…