pindoleslgtbi.org
Diversitat de sexes
Quan parlem de sexe, parlem de característiques biològiques del cos (fisiològiques, anatòmiques, cromosòmiques i hormonals). I en definitiva, podem parlar de tres tipus de sexes. Sexe masculí: geni…