pindoleslgtbi.org
És lo mateix VIH i SIDA?
El 20 d’octubre és el día de la prova de VIH. VIH són les sigles del “Virus de la Immunodeficiència Humana”, aquest afecta a les cèl·lules immunitàries, que tenen la funció de pro…