pinayunlimited.wordpress.com
Kung may Mukha Lamang ang mga Salita
Kung may mukha lamang ang mga salita, siguro’y nangiwi na sila sa maling gamit mo sa kanila. Kung makakapagsalita lamang ang mga salita, sasabihin nila “Aba aba, gumising ka iha, hindi sila ang kon…