pilyablogmagazine.com
HAVANA BROWN STORY
Now let’s do the catwalk… hayun kumalabog na naman sa bubong na yero gayun kay liit naman bakit pagbagsak ay parang bag ng semento kapag nagsimulang maglakad at ang bagsak ng mga paa ay…