pilyablogmagazine.com
BEER NA BIER
hmmm, isip ka ng isip ng nakapikit tingnan mo nga kung sa langit ba ay nakaukit? hindi naman at ewan mo nga ba kung bakit kahit saan mo tingnan ay parang pilit pabagu-bago nga ikaw ng isip d…