pilipinongkatoliko.wordpress.com
Now I want to ask you, Mr. Catholic-defender, these questions against the belief on saints
[Now I want to ask you, Mr. Catholic-defender, these questions against the belief on saints (pardon me kung itong part na ito ay may pagkamatalim),] Ok lang kung sa tingin mo e matalim yan. 1) but …