pilipinongkatoliko.wordpress.com
Ilang bagay tungkol sa Santo Papa at sa kanyang pagbisita sa Pilipinas
(Isinulat ni Andrew Esguerra) Ano ang pangalan ng Kasalukuyang Papa? Pope Francis. Ano ang pangalan nya bago maging Papa? Jorge Mario Bergoglio Kailan siya pinanganak? 17 December 1936 Taga saan ba…