pilipinongkatoliko.wordpress.com
Pamamagitan ng mga Santo
Iisa lang ang Tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang Panginoong Hesus. “Sapagkat iisa ang Diyos, at tanging si Jesu-Cristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya an…