pilipinongkatoliko.wordpress.com
Ay! Nahulog ang Ostia!
Mai-share ko lang. Kanina nagsimba kami ng kaibigan ko sa… Dun sa…sa nagla-Latin Mass sa Quezon City. (saka ko na papangalanan) Nung oras na ng komunyon nauna ako sa kaibigan ko na mag-…