pilipinasatbp.wordpress.com
Random thoughts about waste management in the Philippines
Ang basurang ikinalat mo, isusuka ng Inang Kalikasan. Ang bawat gawa mo mula sa tunay na kahulugan ng pagmamahal, kanino man ito patungo at mamahinga ay babalik at babalik sa ‘yo, kaibiggan. …