pilipinasatbp.wordpress.com
Ang Agila at ang Maya
(The Eagle and the Maya) Isang Agila ang kasalukuyang lumilipad sa kalawakan, buong yabang niyang iniladlad at ibinuka ang kanyang malalapad na pakpak. Habang patuloy siya sa kanyang paglipad ay na…